Dym z elektrowni

O szkodliwości smogu

Z powodu smogu rocznie w Polsce umiera ok. 50 tysięcy osób (12% wszystkich zgonów) - miasto wielkości Bełchatowa.

Czym jest smog i skąd się bierze?


Smog to pojęcie wywodzące się z języka angielskiego, powstało ze słów smoke (dym) oraz fog (mgła). Oznacza występowanie na danym terenie bardzo dużego zanieczyszczenia powietrza. Powstaje w wyniku połączenia zanieczyszczeń będących efektem działalności człowieka (głównie dym i spaliny) z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: mgłą oraz brakiem wiatru. Smog najczęściej powstaje w dolinach oraz dużych gęsto zabudowanych obszarach gdzie ograniczona jest cyrkulacja powietrza.

Palenie śmiećmi
Dzieci w maskach
Czy smog jest niebezpieczny dla zdrowia?

Smog jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, osób starszych oraz ludzi cierpiących na choroby układu oddechowego i układu krwionośnego. Najbardziej niebezpieczne są pyły PM2,5. Są to pyły zawieszone w powietrzu o maksymalnej średnicy 2,5 μm. Są bardzo małe i z łatwością wnikają do płuc i krwiobiegu. Naukowcy szacują, że zanieczyszczone powietrze i smog są przyczyną ok. 3% zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia, 5% śmiertelnych ofiar nowotworów tchawicy, oskrzeli i płuc oraz około 1% przypadków śmierci wywołanych przez ostre infekcje dróg oddechowych u dzieci poniżej 5. roku życia. Dlatego też w ostatnim czasie znacząco wzrasta zainteresowanie oczyszczaczami powietrza. Mimo że coraz więcej osób posiada takie urządzenia w swoich domach, większość z nich zmuszona jest do przemieszczania samochodem do pracy, sklepu czy z dziećmi do przedszkola i szkoły a co za tym idzie wdychania zanieczyszczonego powietrza. Rozwiązaniem mogą być samochodowe oczyszczacze powietrza marki eXtremestyle®.

Jak działa oczyszczacz i jakie funkcje powinien posiadać?

Ogólna zasada działania większości oczyszczaczy jest bardzo prosta: polega na wymuszeniu obiegu powietrza za pomocą systemu wentylatorów, bądź za pomocą konwekcji (takie rozwiązanie jest zbyt mało wydajne w filtrowaniu smogu). We wnętrzu oczyszczacza powietrze jest poddawane filtracji oraz np. nawilżeniu bądź jonizacji (w zależności od ilości dodatkowych funkcji w urządzeniu).

Wybierając oczyszczacz powietrza przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wydajność wentylatorów i jakość zamontowanych filtrów. Najistotniejszym parametrem na który należy zwrócić uwagę w przypadku filtrów zamontowanych w oczyszczaczach jest ich zdolność do radzenia sobie z pyłem zawieszonym PM 2.5, czyli cząstkami o średnicy nie przekraczającej 2,5 µm (mikrometra).

Większość dobrych oczyszczaczy powietrza posiada filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) czyli wysokoskuteczny filtr cząsteczkowy powietrza. Filtr tego typu jest dużo dokładniejszy i skuteczniejszy od znanych od bardzo dawna tradycyjnych filtrów siateczkowych lub gąbkowych.

Rak płuc
Spaliny
Dodatkowo urządzenia mogą posiadać różne dodatkowe filtry, takie jak:
- filtr węglowy (pochłania zapachy i środki szkodliwe z dymu papierosowego)
- filtr antybakteryjny (zwalcza wirusy i inne drobnoustroje)
Filtry te mogą występować każdy osobno – głownie w dużych urządzeniach, bądź być zintegrowane z filtrem HEPA – w małych urządzeniach.

Istotną funkcją jest sterowanie trybem pracy urządzenia i wybór spośród kilku poziomów mocy. Najlepsze urządzenia posiadają wbudowane czujniki analizujące skład powietrza i automatycznie dostosowujące prędkość pracy w zależności od warunków. Tryb i szybkość pracy urządzenia znacząco wpływa na generowany przez nie hałas. Decydując się na konkretny model oczyszczacza poza wszelkimi parametrami technicznymi należy pamiętać o kosztach eksploatacji, czyli przede wszystkim koszt nowych filtrów które należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta aby oczyszczacz był skuteczny.

Dodatkowe funkcje oczyszczaczy

Poza samym oczyszczaniem powietrza urządzenia mogą posiadać dodatkowe funkcje, takie jak:
- nawilżacz powietrza
- jonizator

W przypadku urządzeń z wbudowanym nawilżaczem powietrza istotne jest aby była możliwość włączenia / wyłączenia funkcji nawilżania w zależności od potrzeb.

Dym z kominów
Pyłki i alergeny
Jak działa jonizator powietrza i dlaczego jest taki ważny?

Łatwo można poczuć różnicę powietrza w górach, lasach od powietrza w miastach. Różnica wynika z dużych zawartości cząstek zwanych ujemnymi jonami tlenu w lasach oraz górach. Cząstki takie powstają np. podczas bicia się fal o skały, strzelania piorunów itp. w wyniku działania wysokiej energii na cząstkę.

Powietrze jonizuje się za pomocą jonizatora powietrza. Przez komorę jonizatora przechodzące powietrze jest naładowywane ujemnie. Ten sam ładunek otrzymują wszelkie zanieczyszczenia (pyłki, alergeny itd.) znajdujące się w powietrzu. Następnie cząstki stałe z ładunkiem ujemnym osiadają na dodatnio naładowanych elektrodach, a ujemnie naładowane powietrze wraca z powrotem na zewnątrz jonizatora. W ten oto prosty sposób powietrze jest nie tylko oczyszczane, ale i otrzymuje dawkę jonów ujemnych, których tak brak w miastach. Powietrze w pomieszczeniach staje się świeże i czyste jak po deszczu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
samochodowych oczyszczaczy powietrza
marki eXtremestyle®.